Motto strony:
"Fortepian w dobrej kondycji
to komfort w ćwiczeniach oraz przyjemność z gry„

O naprawach

Naprawa pianina / fortepianu

Mniejsze lub większe naprawy, lub wymianę zużytych części przeprowadza się biorąc pod uwagę ich niezbędność, w celu poprawy funkcjonowania instrumentu.